Σάββατο 27 Αυγούστου 2022

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 15-09-22


Σας ενημερώνουμε ότι η αριθμ. Γ6α/Γ.Π.23735/24-5-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας με θέμα «Ορισμός ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.|.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2022- 2023», δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2712/Β/1-6-2022 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ µε ΑΔΑ:ΨΙΖ4465ΦΥΟ-ΤΒ5.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζόμενων για εγγραφή στο Α΄ εξάµηνο σπουδών θα υποβληθούν από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν. 

Την ίδια χρονική περίοδο οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ καθώς και οι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.

Οι κάτοχοι ΕΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ. µε απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες υποβάλλοντας σχετική αίτηση από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στο Δ.|.Ε.Κ. που
επιθυμούν να φοιτήσουν.

Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ. δύνανται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Δ.Ι.Ε.Κ- που επιθυμεί να φοιτήσει από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους.

Τα Ι.Ε.Κ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) Αθήνας , Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης θα δέχονται αιτήσεις υποψήφιων καταρτιζόμενων για εγγραφές στο Α’ εξάμηνο σπουδών καθώς και αιτήσεις υποψήφιων εκπαιδευτών από 25/8/2022 έως και 1/9/2022, μετά από σχετική προκήρυξη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).

πηγή: Υπουργείο Υγείας

 Πηγή: compass.