Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Για όσους μαθητές-μαθήτριες έχει γίνει δεκτή η ηλεκτρονική αίτηση ή έχουν κληρωθεί* αυτό δεν φθάνει (δεν αρκεί) ώστε η εγγραφή τους να καταστεί οριστική στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου. 

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Α/ Να "κατεβάσουν" τα παρακάτω πέντε (05) δικαιολογητικά (download) από αυτήν την ανάρτηση, να τα εκτυπώσουν, να τα διαβάσουν και να τα αποθηκεύσουν στον Η/Υ τους

 1. Υ.Δ του Ν.1599/1986 του κηδεμόνα που κάνει την εγγραφή
 2. Υ.Δ του Ν.1599/1986 του έτερου γονέα που θα δηλώνει ότι συναινεί στην εγγραφή
 3. Υ.Δ του Ν.1599/1986 του Σχολείου που αφορά λειτουργικά θέματα (μαζί με αυτήν και μόνο οι κηδεμόνες των εγγραφομένων στην Β΄τάξη του Τομέα Υγείας πρέπει να καταθέσουν στο σχολείο και την Αίτηση-Δήλωση επιλογής δύο Ειδικών Μαθημάτων)
 4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)
 5. Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

Β/ Να συμπληρώσουν και να υπογράψουν οι ίδιοι οι κηδεμόνες τα εκτυπωμένα με αριθμό 1, 2, 3 και 4 

Γ/ Να συμπληρώσει και να υπογράψει ο αρμόδιος ιατρός το εκτυπωμένο με αριθμό 4, δηλαδή το Ατομικό Δελτίο Υγείας ΑΔΥΜ, του οποίου η 2η σελίδα παραμένει στο αρχείο του υπογράφοντος ιατρού ενώ η 1η προσκομίζεται στο σχολείο. Τα έγγραφα αυτά έχουν τριετή ισχύ.

Δ/ Να προσκομίσουν οι ίδιοι στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου και στην αίθουσα πολλαπλών (με μάσκα) από 02-09-22 έως 09-09-22 (08:00 έως 13:00) τα εξής 

 1. Υ.Δ του Ν.1599/1986 του κηδεμόνα που κάνει την εγγραφή (όπως παραπάνω)
 2. Υ.Δ του Ν.1599/1986 του έτερου γονέα που θα δηλώνει ότι συναινεί στην εγγραφή (όπως παραπάνω)
 3. Υ.Δ του Ν.1599/1986 του Σχολείου που αφορά λειτουργικά θέματα (όπως παραπάνω)
 4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (όπως παραπάνω)
 5. Εκτυπωμένο αντίγραφο της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής
 6. Φωτοτυπίες Α.Δ.Τ. (Αστυνομικά Δελτία Ταυτότητας) μαθητή/τριας και γονέων-κηδεμόνων ή Διαβατήρια σε ισχύ
 7. Έγγραφα που αφορούν προσωπικά δεδομένα (πχ. γνωματεύσεις ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, σοβαρών προβλημάτων υγείας) που πιθανώς και κατά περίπτωση θα πρέπει από το νόμο να γνωρίζει το σχολείο 

* κλήρωση έχει γίνει για τα τμήματα Α΄τάξης, Β-ΥΓΕΙΑΣ, Β-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και Β-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κάντε click εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα