Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (90% και 10%)


Αριθμ. Φ.253.1/89660/Α – Τεύχος B’ 3798/20.07.2022 – Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/55071/Α5/13.5.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (Β ́ 2370).