Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


 Από τις 05-09-20 και ώρα 09:00 έως και τις 09-09-20 και ώρα 23:59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ – ΕΠΑ.Λ από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή από τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες. 

Οι παραπάνω Ηλεκτρονικές Αιτήσεις υποβάλλονται για λειτουργούντα τμήματα.

Επισημαίνεται ότι:
  • η εφαρμογή λειτουργεί κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρο
  • κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους

Τα αποτελέσματα της κατανομής, όπως και της ανανέωσης εγγραφής, θα είναι ορατά από τις 11-09-20 και ώρα 19:00 από την επιλογή «υποβληθείσες αιτήσεις» (κουμπί επάνω δεξιά) μετά την είσοδο μέσω Taxisnet.