Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 από τις 08:30 πμ έως 13:00 μμ οι γονείς των μαθητών του σχολείου μπορούν να προσέρχονται για να ενημερώνονται για την επίδοση, την φοίτηση και στην συμπεριφορά των μαθητών/τριών. 
Είναι πολύσημαντικό θέμα η ενημέρωση για τον αριθμό των απουσιών των παιδιών.
Παρακαλούνται ιδιαιτέρως οι γονείς για των οποίων τα παιδιά έχουν εκδοθεί διαγνώσεις ειδικών εκπ/κων αναγκών να τις προσκομίσουν.

*
* *
*