Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018

Α2 ΖΔΔ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR

Τα ημερολόγια ετοιμάζονται!

Στο bazaar του σχολείου τα υπόλοιπα από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Α2 και το μάθημα Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (ΖΔΔ) του Α2 !!


Η κα Γιάννα Φλώρου και η κα Σάρρα Σεβαστιάδου με μαθητές του Α2 τμήματος κατά τη διδασκαλία του μαθήματος Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (ΖΔΔ) δίνοντας έμφαση στα ενδιαφέροντα των μαθητών ετοίμασαν ημερολόγια ως βιωματική δράση σχεδιασμένη για μια χριστουγεννιάτικη δράση.