Σάββατο 25 Αυγούστου 2018

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


Με στόχο την ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών των ΕΠΑ.Λ.  θα εφαρμοσθεί για το σχολικό έτος 2018-2019 σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ)  με προτεραιότητα στους μαθητές της Α ́ τάξης. 
Προβλέπεται τη διδασκαλία των μαθημάτων «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» με συνδιδασκαλία δύο εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας μέσα στην τάξη, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.