Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

 gyeg

Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται για το έτος 2018 ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας), από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου 2018, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών. Προθεσμία από 01-09-18 έως 10-09-18.

Για περισσότερα μεταβείτε στην εγκύκλιο του Υπουργείου: