Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018

ERASMUS+ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ


Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2018 στο εργαστήριο 147 του ΕΚ Ευόσμου πραγματοποιήθηκε η αρχική αξιολόγηση των 34 μαθητών που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα του σχολείου.

Στους μαθητές και στις μαθήτριες δόθηκαν φύλλα ελέγχου με βάση τα οποία διερευνήθηκε ο βαθμός κατανόησης των αντικειμένων με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές κατά την φάση της προετοιμασίας.

Η τελική αξιολόγηση θα λάβει χώρα στο τέλος της φάσης προετοιμασίας και πριν την τοποθέτηση των μαθητών στις χώρες υποδοχής.

Η δραστηριότητα αποτελεί μέρος της φάσης προετοιμασίας των:
  • 6 μαθητών που θα μεταβούν στο Olomouc της Τσεχίας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος Cyril and Methodius – 1000 Years of what Unites us and Divides us (Erasmus+KA2 2017-1-CZ01-KA219-035460_3 ).
  • 28 μαθητών που θα μεταβούν στην Μαδρίτη και στο Βερολίνο στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος MEDICAL EQUIPMENT FOR LIFELINE: SPECIAL DIGITAL AND PROFESSIONAL SKILLS (Erasmus+KA1 2017-EL01-KA102-035988).