Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΛ


Με το νέο Προεδρικό Διάταγμα που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας μειώνεται σημαντικά ο εξεταστικός φόρτος των μαθητών/-τριών όλων των τάξεων των Επαγγελματικών Λυκείων, σε όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.