Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Την Πέμπτη 20 και την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή των οργάνων των Μαθητικών Κοινοτήτων του σχολείου μας (5μελή και 15μελές).
Οι Μαθητικές Κοινότητες αποτελούν τη μαθητική έκφραση στα σχολικά θέματα και πρωτοστατούν στην κατοχύρωση της συνεργασίας καθηγητών - γονέων - μαθητών, για την ανάπτυξη του διαλόγου στη σχολική ζωή και την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων που την αφορούν.