Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΤΟΥΣ 2003


Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ

Από το Τμήμα του Δημοτολογίου του Δήμου Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι οι άρρενες γεννημένοι το έτος 2003, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας, ανεξάρτητα από την Δημοτολογική τους εγγραφή και τον τόπο γέννησής τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, η οποία δίνεται από την υπηρεσία, για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα έτους 2003. Η δήλωση υποβάλλεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία ενός εκ των γονέων του.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία μας, που στεγάζεται επί της οδού Βασ.Γεωργίου Α’1, στον 1ο όροφο, κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. από τις 14/1/2019 έως τις 01/3/2019.

Κατά την προσέλευση τους οι άρρενες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την πρωτότυπη αστυνομική τους ταυτότητα καθώς επίσης και φωτοτυπία αυτής.

Στην περίπτωση που προσέλθουν οι γονείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους τις αστυνομικές ταυτότητες τόσο των ίδιων όσο και των τέκνων τους καθώς και φωτοτυπίες αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:2313317738, 2313317383.