Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δεδομένου ότι για το σχολικό έτος 2018-2019 δεν προβλέπεται πλέον από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προμήθεια διδακτικών εγχειριδίων από το εμπόριο για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στα ΕΠΑ.Λ., και συγκεκριμένα στην Ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., σας ενημερώνουμε ότι για το μάθημα της ξένης γλώσσας στην παραπάνω ειδικότητα έχει αναρτηθεί διδακτικό-εκπαιδευτικό υλικό στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. Το εν λόγω υλικό έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013).

Ειδικότερα, στο πεδίο «οι Ξένες Γλώσσες στο Σχολείο» στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/162-ksenes-glosses) έχει αναρτηθεί διδακτικό-εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Αγγλικής, της Γαλλικής, της Γερμανικής, της Ιταλικής και της Ισπανικής Γλώσσας στην εν λόγω ειδικότητα, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες της τάξης τους.


Επίσης, το Υπουργείο ανακοινώνει ότι η διαδικασία διαμόρφωσης ενδεικτικού υλικού για την διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στους τομείς των ΕΠΑ.Λ βρίσκεται στην τελική της φάση.
Όπως αναφέρει το Ι.Ε.Π., για τις ανάγκες της διδασκαλίας κατά το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την εκτύπωση και την διανομή του υλικού στις σχολικές μονάδες, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή μέρος του υλικού στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π., ώστε να μπορούν να το αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί, προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες και το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και μαθητριών της τάξης τους.