Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 5%

Οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις θα υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων και Σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, ΠΕΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΕΒΡΙΟΥ 2018.

Η εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου ΘΑ είναι προσβάσιμη κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες ΟΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ όλο το 24ωρο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (τώρα εκτός λειτουργίας):

https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/

και οι υποψήφιοι θα μπορούν από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, να υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με τις προτιμήσεις των Σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους.

Η εφαρμογή θα συνοδεύεται από οδηγίες, τις οποίες οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να δουν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ την περσινή εγκύκλιο του Αυγούστου 2017:

https://www.minedu.gov.gr/…/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%…