Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018

ΚΟΥΡΕΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
Την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018, η Ειδικότητα της Κομμωτικής του Εργαστηριακού Κέντρου (ΕΚ) Ευόσμου θα υποδεχθεί  τους συγγενείς των μαθητών Α΄ βαθμού για περιποίηση – κούρεμα. Οι γονείς και τα αδέλφια (αποκλειστικά και μόνο των μαθητών της Γ-ΚΟΜ του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου) μπορούν να προσέρχονται από τις 08:45 έως τις 13:00 έχοντας μαζί τους νόμιμο έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την συγγένεια.

 Η δράση αυτή εντάσσεται στην πρακτική άσκηση στα επαγγελματικά μαθήματα:
  • Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών
  • Εργαστήριο Κομμωτικής ΙΙ και 
  • Καλλιτεχνικά Χτενίσματα
Οι μαθητές θα κουρέψουν και θα χτενίσουν τους γονείς τους και τα αδέλφια τους υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών της ειδικότητας Κομμωτικής του ΕΚ Ευόσμου
  • Ιωαννίδου Ειρήνης 
  • Μπαλτά Περιστέρας
  • Χατζηβασιλειάδου Ευθυμίας
Στις προτεραιότητες του ΕΚ Ευόσμου είναι η ανάδειξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μαθητών καθώς επίσης και η προσφορά και το άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία με την οργάνωση της παρουσίασης των εργασιών τους. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίστηκε η παραπάνω εκδήλωση με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΚ Ευόσμου, μετά από πρόταση των εκπαιδευτικών της ειδικότητας Κομμωτικής.