Σάββατο 29 Απριλίου 2017

9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 η κα Γιάννα Φλώρου και οι μαθητές Δοντάκης Γιάννης, Πετρίδης Κωνσταντίνος και Ποτηρένιας Σταύρος συμμετείχαν στο 9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ).