Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΚατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2022-23, λειτουργεί στο σχολείο μας Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ), μέλη της οποίας είναι η Σχολική Ψυχολόγος κα Μαρία Ιωαννίδου και η Κοινωνική Λειτουργός κα Σοφία Κομελίδου. 

Σκοπός της ΕΔΥ είναι η ανάπτυξη διεπιστημονικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης. 

Στόχοι της ΕΔΥ, ειδικότερα, είναι:

α) η διερεύνηση και ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση καθώς και η εφαρμογή  παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών μεαναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και

β) η υλοποίηση εξατομικευμένων ή ομαδικών δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, η παιδαγωγική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών και συνολικά, η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων ενδυνάμωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η ΕΔΥ λειτουργεί στο σχολείο μας κάθε Τετάρτη 09:00 – 13:30. Όποιος γονέας ή κηδεμόνας επιθυμεί μία συνάντηση με την Ψυχολόγο ή/και την Κοινωνική Λειτουργό, μπορεί να επικοινωνεί με το σχολείο.

Για τις συναντήσεις των μαθητών/τριών με την Ψυχολόγο ή/και την Κοινωνική Λειτουργό χρειάζεται Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη από γονέα ή κηδεμόνα, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε κάνοντας click εδώ Την αίτηση θα την συμπληρώσετε, θα την υπογράψετε και θα την δώσετε σε κλεισμένο φάκελο στην Γραμματεία (υπόψη του Διευθυντή). Το γραφείο συνάντησης θα είναι το "Point of Care", απέναντι από το εργαστήριο Φυσικοθεραπείας.

Επίσης, όσοι γονείς ή κηδεμόνες επιθυμείτε να εγγραφεί το παιδί σας στο Τμήμα Ένταξης, ανεξάρτητα από το αν διαθέτετε σχετική γνωμάτευση, παρακαλείστε 

  • να κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση click εδώ
  • να την εκτυπώσετε και να την συμπληρώσετε 
  • να την υπογράψετε
  • και να την προσκομίσετε στο σχολείο μέσα σε σφραγισμένο φάκελο