Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ


Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2022-23, λειτουργεί στο σχολείο μας Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ), μέλη της οποίας είναι η Σχολική Ψυχολόγος κα Μαρία Ιωαννίδου και η Κοινωνική Λειτουργός κα Σοφία Κομελίδου. 

Σκοπός της ΕΔΥ είναι η ανάπτυξη διεπιστημονικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης. 

Στόχοι της ΕΔΥ, ειδικότερα, είναι:

α) η διερεύνηση και ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση καθώς και η εφαρμογή  παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών μεαναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και

β) η υλοποίηση εξατομικευμένων ή ομαδικών δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, η παιδαγωγική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών και συνολικά, η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων ενδυνάμωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η ΕΔΥ λειτουργεί στο σχολείο μας κάθε Τετάρτη 09:00 – 13:30. Όποιος γονέας ή κηδεμόνας επιθυμεί μία συνάντηση με την Ψυχολόγο ή/και την Κοινωνική Λειτουργό, μπορεί να επικοινωνεί με το σχολείο.

Επίσης, όσοι γονείς ή κηδεμόνες επιθυμείτε να εγγραφεί το παιδί σας στο Τμήμα Ένταξης, ανεξάρτητα από το αν διαθέτετε σχετική γνωμάτευση, παρακαλείστε 

  • να κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση click εδώ
  • να την εκτυπώσετε και να την συμπληρώσετε 
  • να την υπογράψετε
  • και να την προσκομίσετε στο σχολείο μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι τις 30-09-22