Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ


ΘΕΜΑ: «Εορτασμός της επετείου απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά
στρατεύματα κατοχής»

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. 681484/819/25-10-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου
και Δημοσίων-Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Επετείου της Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες να μεριμνήσουν για την πραγματοποίηση ομιλιών ή εκδηλώσεων διάρκειας έως δύο (02) ωρών, την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων . Επισημαίνεται ότι η κάθε είδους εορταστική εκδήλωση πραγματοποιείται με προϋπόθεση την απαρέγκλιτη και αυστηρότατη τήρηση των οδηγιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τη διασφάλιση της υγείας εκπαιδευτικών και μαθητών.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

Θωμάς Μπαχαράκης