Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.


Η διεξαγωγή της 6ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης το χρονικό διάστημα 10-12 Δεκεμβρίου 2021 (Έγκριση διεξαγωγής από το ΥΠ.Π.Ε.Θ - σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 85649/Δ2/17-09-2021 και 108090/Δ2/06-09-2021) .

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί όπως και πέρυσι μέσω διαδικτυακής (online) πλατφόρμας τηλεργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής συμμετοχή των μαθητών (χωρίς φυσική παρουσία), δεδομένης της ανάγκης τήρησης μέτρων αυξημένης προστασίας ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και προετοιμασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.roh.gr, όπου και μπορείτε να ανατρέξετε για τα 25 μαθητικά κείμενα που υιοθετήθηκαν ομόφωνα στο πλαίσιο των εργασιών της προσομοίωσης από τους «εμπειρογνώμονες» μαθητές (Γνώμες των Επιτροπών και Ψήφισμα του Συμβουλίου).

πληροφορίες: κα Α.Χατζηνώτα