Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Γ-MAR ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ EUROPE DIRECT

Την Πέμπτη 09-02-23 η Γ΄τάξη Ειδικότητα ειδικότητα "Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης" θα επισκεφθεί στο Europe Direct Θεσσαλονίκη (Κυδωνιών 2, 546 55, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2313317353) στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών του δραστηριοτήτων.

Οι γονείς του Γ-MAR παρακαλούνται να κατεβάσουν από 👉 εδώ την σχετική υπεύθυνη δήλωση, να την εκτυπώσουν, να την υπογράψουν και να την προσκομίσουν στην Γραμματεία έως 08-02-23.

ο τόπος συγκέντρωσης στις 09-02-23
 

Τι είναι τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT

H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συντονίζει το Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT. Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT παρέχουν σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες, συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις προτεραιότητες της Ε.Ε. και αποτελούν το δίαυλο επικοινωνίας, ενημέρωσης και ανατροφοδότησης μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το «Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT» υλοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης για σειρά θεμάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με εκδηλώσεις και ομιλίες στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με τη διανομή σχετικού εντύπου και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού.

κα Ανθή Χατζηνώτα
κα Μαρία Σκούπρα