Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

SELF TEST και ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Για τους/ τις υποψηφίους/ες των Επαγγελματικών Λυκείων που εξετάζονται γραπτά ή προφορικά 

  • στα ειδικά μαθήματα
  • στα μουσικά μαθήματα "ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ" και "ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ" και 
  • στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, 

ένα τεστ, από αυτά που έχουν ήδη παραλάβει θα γίνει το Σάββατο, 26-06-21, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού ελέγχου σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος από το Σάββατο, 26-06-21, μέχρι και την Κυριακή, 27-06-21.

Για τους/τις υποψηφίους/ες των Επαγγελματικών Λυκείων το επόμενο τεστ, από αυτά που έχουν ήδη παραλάβει, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 02-07-21, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού ελέγχου σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος από την Παρασκευή, 02-07-21, μέχρι και την Κυριακή, 04-07-21.