Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)Οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις* για την Εγγραφή, την Ανανέωση της Εγγραφής ή της Μετεγγραφής, μέσω του https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/, ολοκληρώνονται την Παρασκευή 02-07-21 και ώρα 23:59. 

Στην συνέχεια θα πρέπει: 

Οι ενδιαφερόμενοι να εισέρχονται εκ νέου στην εφαρμογή https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/ και στο πεδίο «οι αιτήσεις μου» και να ελέγξουν σε ποιο ΕΠΑΛ καταχωρήθηκαν.

- Εάν έγιναν δεκτοί στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου τότε από 06-07-21 έως 16-07-21 θα προσκομίσουν, τις ημέρες που θα είναι ανοικτό το σχολείο με φυσική παρουσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλέπε παρακάτω) για να ολοκληρωθεί πλήρως η εγγραφή.

- Αν όμως οι αιτήσεις εγγραφών είναι παραπάνω από τις δυνατότητες των τμημάτων του σχολείου, τότε θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση (θα ανακοινωθεί στο blog και στο fb). Για την Β΄ και την Γ΄ τάξη προηγούνται** οι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου***.

Διευκρινίζουμε, επίσης, ότι:

* πρόκειται για αιτήσεις προς εγγραφή και όχι για οριστικές εγγραφές

** προηγούνται εφόσον εμφανίζονται στο σύστημα, δηλαδή έχουν ήδη εμπρόθεσμα καταχωρίσει την αίτησή τους

*** στην περίπτωση που οι διαθέσιμες θέσεις δεν επαρκούν για τους μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου τότε η κλήρωση θα αφορά σε αυτά τα παιδιά 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Την εκτύπωση της Αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση

2) Τυχόν υπάρχουσες ιατρικές γνωματεύσεις

3) Οι απόφοιτοι/τες ΓΕΛ, το απολυτήριο Γενικού Λυκείου

4) Οι απόφοιτοι/τες των ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΤΕΕ και άλλων ισότιμων με αυτά τύπων σχολείων το πτυχίο και το απολυτήριο.

5) Το email γονέα/κηδεμόνα για τους ανήλικους μαθητές και το email των ενήλικων μαθητών/τριών στο οποίο θα στέλνονται οι ενημερώσεις.

-- Επίσης θα συμπληρωθούν και αιτήσεις επιλογής μαθημάτων (για Β΄τάξη) τα έντυπα θα υπάρχουν στο σχολείο 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης θα υπάρξει και νέα ανακοίνωση από το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου.