Τρίτη 9 Μαΐου 2023

ΤΕΛΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Την Παρασκευή 09-05-23 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας η τελική άσκηση σεισμού. 

Η άσκηση αποτέλεσε μέρος μιας ευρύτερης ομάδας δράσεων στο πλαίσιο της οργάνωσης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στο σχολείο, όπως για παράδειγμα την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς ή μιας φυσικής καταστροφής.


Η πρώτη χρονομέτρηση 👉 click εδώ είχε λάβει χώρα στις 28-11-22 και από την σύγκριση μπορούμε να παρατηρήσουμε μία βελτίωση αλλά όχι αξιόλογη. 
κα Σοφία Στόλη