Δευτέρα 8 Μαΐου 2023

ΣΟΥΜΕΛΑ & ΒΕΡΟΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 09-05-23


Οι μαθητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ημερήσια για Παναγία Σουμελά & Βέροια θα πρέπει να φέρουν τα χρήματα και την υπεύθυνη δήλωση έως την Τρίτη 09-05-23 στις 08.45

Δεν θα υπάρξει άλλη προθεσμία διότι βρισκόμαστε σε προεκλογική και τουριστική περίοδο και δεν υπάρχει διαθεσιμότητα λεωφορείων.

Την ημέρα της εκδρομής (10-05-23) μαθητές και καθηγητές (που δεν θα είναι συνοδοί) θα κάνουν κανονικό μάθημα.