Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Οι μαθητές που έχουν συμπεριληφθεί στην σχολική ομάδα ποδοσφαίρου να συγκεντρωθούν την Τετάρτη 18-01-23, μπροστά στο κυλικείο την 2η και την 3η ώρα.
κ. Βασίλης Αργυρόπουλος