Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

800 ΕΥΡΩ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK


Η Τράπεζα Eurobank ΑΕ, στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης στον τομέα της Παιδείας, καθιέρωσε από το 2003 σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα με τίτλο «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», το οποίο σήμερα έχει μετονομαστεί σε "ΜΠΡΟΣΤΑ για την παιδεία"

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, το έτος 2022 θα βραβευθεί με χρηματικό έπαθλο 800 ευρώ ο/η μαθητής/τρια κάθε Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου της χώρας, ο/η οποίος/α φοίτησε κατά το τρέχον σχολικό έτος στην τελευταία τάξη (Γ’ τάξη) και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις με την εξής σειρά: 

1η προϋπόθεση: Φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2021-2022 και πήρε άριστα στο απολυτήριο, δηλαδή έχει βαθμό απολυτηρίου 18,1 και άνω (ΓΕΛ: άρθ. 104 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως ισχύει, – ΕΠΑΛ: άρθ. 118 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)). 

2η προϋπόθεση: Συγκέντρωσε άθροισμα 72 και άνω από τους βαθμούς των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Σημειώνεται ότι το άθροισμα αφορά τους βαθμούς των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και όχι των ειδικών μαθημάτων. 

Για περισσότερα κάντε click εδώ