Τρίτη 17 Μαΐου 2022

ΠΟΣΟΣΤΟ 5% (ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ): ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

👉 Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2022 - 2023 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων

Το έγγραφο σε μορφή doc