Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ 2002 (ΚΛΑΣΕΩΣ 2023)


Πρόσκληση του Δήμου Παύλου Μελά με την οποία καλεί τους εγγραγραμμένους στα μητρώα αρρένων, οι οποίοι γεννήθηκαν το 2002 (κλάσεως 2013), να προσέλθουν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08-03-2018 έως 23-03-2018 με την ταυτότητά τους για να δηλώσουν τα στοιχεία τους για τους Στρατολογικούς Πίνακες.