Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021

ERASMUS+ ΚΑ2: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


Την Δευτέρα 15-11-21 στις 12:45, συγκέντρωση των υποψηφίων για το πρόγραμμα ΚΑ2 Γαλλίας μπροστά στα γραφεία των καθηγητών. 

κα Γιάννα Φλώρου