Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Την Κυριακή 11-04-21. στις 10:30, ο κ.Χαράλαμπος Υάκινθος Διευθυντής της Σχολής Μηχανικών της ΑΕΝ Μακεδονίας θα ενημερώσει γονείς και μαθητές για τις επαγγελματικές δυνατότητες που δίνουν στους μαθητές των ΕΠΑΛ οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.