Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΑΣΟ
Σχετικά με το μαθητικό πάσο για το σχολικό έτος 2017-2018 ισχύουν τα εξής:
  1. όσα παιδιά κλείνουν ή έχουν κλείσει τα 18 έως τις 31-08-2018 πρέπει να αποκτήσουν πάσο
  2. όσα παιδιά κλείνουν τα 18 μετά τις 01-09-2018 δεν απαιτείται για το σχολ.έτος 2017-18 να έχουν πάσο, πρέπει όμως να μπορούν να το αποδείξουν μέσα στα λεωφορεία με επίσημο έγγραφο

Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των 5μελών Συμβουλίων να συγκεντρώσουν 0,50€ και μία φωτογραφία από τους μαθητές της 1ης περίπτωσης.