Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ


Καλούμε τους γονείς των μαθητών όλων των τάξεων (Α΄,Β΄και Γ΄) σε απογευματινή συνάντηση με το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017, στις 17:00 μμ.

Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των γονέων για τη δομή του ΕΠΑΛ, τη φοίτηση, την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση (ΤΕΙ, ΑΕΙ, Στρατιωτικές Σχολές, Πυροσβεστική, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού κλπ). Επίσης οι γονείς θα ενημερωθούν για τα ευρωπαϊκά προγράμματα του σχολείου στο πλαίσιο του Erasmus+ (χώρες τοποθέτησης για το τρέχον σχολικό έτος: Τσεχία, Ισπανία και Γερμανία).