Σάββατο 5 Αυγούστου 2023

ERASMUS+: NΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ


Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής των Προγραμμάτων Erasmus+ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για το σχολείο μας εγκρίθηκαν νέες χρηματοδοτήσεις μέσω των Διαπιστευμένων Σχεδίων κινητικότητας της Βασικής Δράσης 1 (ΚΑ121) του Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Erasmus+ 2023, με κωδικό 2023-1-EL01-KA121-VET-000137100, αρ.πρ.18880/03-08-23/ΙΚY.

Οι χρηματοδοτήσεις αφορούν σε τοποθετήσεις μαθητών, από όλους τους Τομείς (β΄τάξη) και τις Ειδικότητες (γ΄τάξη) στην Γερμανία, στην Ισπανία και στην Τσεχική Δημοκρατία καθώς και εκπαιδευτικών στην Τσεχική Δημοκρατία κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2023-24.