Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ


Ενημερώνουμε τους αποφοίτους του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου αναφορικά με το «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 10.000 ανέργους ηλικίας 18-30 ετών» το οποίο είναι επιδοτούμενο από την ΔΥΠΑ (πρ.ΟΑΕΔ) και έχει σαν στόχο να απορροφήσει άτομα στην αγορά εργασίας με για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

👉 Διάρκεια και Επιχορήγηση

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες. Η ΔΥΠΑ καταβάλει μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές) και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας στους ωφελούμενους.

👉 Αναζήτηση θέσεων εργασίας για τις ειδικότητες

Υδραυλικοί, κομμωτές -τριες, υπάλληλοι γραφείου, βοηθοί λογιστών, αισθητικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί αυτοκινήτων, ηλεκτρονικοί, τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, barista, τεχνικοί ανελκυστήρων κά

👉 Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ μπορούν να εγγραφούν στα μητρώα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) προκειμένου να δοθεί τους η ευκαιρία ως νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας να απασχοληθούν.