Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ


Στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου πραγματοποιήθηκαν από τους Συντονιστές των Ομάδων Δράσης, με επικεφαλής τον Διευθυντή του σχολείου οι ακόλουθες συνεδρίες, δια ζώσης και διαδικτυακές:

1η συνεδρία: Τρίτη 11/01/22: Συνάντηση δια ζώσης του Διευθυντή του σχολείου με τους εκπαιδευτικούς που ανέλαβαν το συντονισμό των ομάδων δράσης για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και καθορισμός των εργασιών της κάθε ομάδας, οι οποίες διαμορφώθηκαν ως εξής:

1. Εμπέδωση των αρχών της Δημοκρατίας, του Κοινοβουλευτισμού και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τις θεσμοθετημένες εθνικές γιορτές και τις ενημερώσεις για τα προγράμματα Erasmus.

2. Αξιοποίηση και διάχυση του ψηφιακού υλικού του σχολείου που αφορά τα προγράμματα Erasmus, NOESIS, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά.

3. Ενημέρωση για τα προγράμματα Erasmus και Διαπίστευση του σχολείου μας.

4. Η αποστολή καθημερινού πρωινού mail στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών από τον διευθυντή του σχολείου για θέματα που αφορούν τη λειτουργία της σχολικής κοινότητας, καθώς και η ενημέρωση αυτών από το blog του σχολείου.

5. Καταγραφή των δυσκολιών του προγραμματισμού της λειτουργίας της σχολικής μονάδας εξαιτίας των κενών των εκπαιδευτικών.

6. Ενδοσχολικές επιμορφώσεις αναφορικά με μαθησιακές δυσκολίες, παρεκκλίνουσες συμπεριφορές και τη διαχείριση του άγχους των μαθητών για τα μαθήματα και τις πανελλαδικές εξετάσεις.

2η συνεδρία: Τρίτη 01/02/22: Συνάντηση του Διευθυντή του σχολείου με τους συντονιστές των ομάδων δράσης και το προεδρείο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για την ενημέρωση αυτού σχετικά μετα πεδία δράσης του σχολείου στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης.

3η συνεδρία: Παρασκευή 25/02/22: Συνάντηση δια ζώσης του Διευθυντή του σχολείου με τον Διευθυντή του ΕΚ και τους συντονιστές αυτού για τη συνεργασία των ομάδων εργασίας του ΕΚ και του ΕΠΑΛ.

4η συνεδρία: Πέμπτη 10/03/22: Διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ των συντονιστών που ανέλαβαν τον προγραμματισμό ενδοσχολικών επιμορφώσεων με την ψυχολόγο του σχολείου και άλλους φορείς για συνεργασία:α. στην υλοποίηση επιμορφώσεων που αφορούν την μαθησιακή και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. β. στην κατασκευή ερωτηματολογίου για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων τωνενδοσχολικών επιμορφώσεων από εκπαιδευτικούς και γονείς.

5η συνεδρία: Τετάρτη 30/03/22: Συνάντηση δια ζώσης του Διευθυντή του σχολείου με την υπεύθυνησυντονίστρια της ομάδας δράσης για τηνκαταγραφή των δυσκολιών του προγραμματισμού της λειτουργίας της σχολικής μονάδας εξαιτίας των κενών των εκπαιδευτικών και διερεύνηση τρόπων επίλυσης του προβλήματος.

6η συνεδρία: Παρασκευή 15/04/22: Διαδικτυακή συνάντηση της υπεύθυνης συντονίστριας για την αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού και τη διάχυση όλων των δράσεων και προγραμμάτων του σχολείου με τους υπόλοιπους συντονιστές προκειμένου να προβληθούν τα αποτελέσματα των δράσεων όλων των ομάδων στη σχολική κοινότητα.

7η συνεδρία: Δευτέρα 02/05/22: Συνάντηση δια ζώσης της υπεύθυνης συντονίστριας για τα προγράμματα Erasmus, που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2021-2022, με τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε αυτά, προκειμένου νασυζητηθούν τα θετικά αποτελέσματα αλλά και οι δυσκολίες και προβλήματα που προέκυψαν κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίησή τους.

8η συνεδρία: Παρασκευή 20/05/22: Συνάντηση δια ζώσης του Διευθυντή του σχολείου με τους συντονιστές των ομάδων δράσης - υπευθύνους για την αποστολή του καθημερινού mail στους γονείς, προκειμένου: α. να συζητηθεί η χρησιμότητά του και τροποποιήσεις που τυχόν χρειάζεται να γίνουν ή η κατάργησή του. β. να κατασκευαστεί ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση της λειτουργικότητας της πρωινής ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών.

9η συνεδρία: Τετάρτη 01/06/22:
Συνάντηση του διευθυντή του σχολείου με τους συντονιστές των ομάδων για την αυτοαξιολόγηση και το προεδρείο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.Αποτίμηση όλων των δράσεων. Κατασκευή ερωτηματολογίου και αποστολή προς τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών προκειμένου να αξιολογηθεί το σύνολο των δράσεων.

10η συνεδρία: Παρασκευή 24/06/22: Παρουσίαση και αποτίμηση του συνολικού έργου των συντονιστών και των ομάδων δράσης στο Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου και στο Σχολικό Συμβούλιο της Παρασκευής 24-06-22. Ανατροφοδότηση μέσω των πορισμάτων που προέκυψαν από τα σχετικά ερωτηματολόγια. Νέες προτάσεις.