Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ


Βασικό θέμα της ενημέρωσης των γονέων θα είναι αυτό των μαθητών που έχουν πολλές απουσίες, στο webex του Δ/ντη: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/viopoulos