Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

KID-ONOMICS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 Εκ μέρους του KID-ONOMICS, ανακοινώνεται ότι θα διατεθεί μία υποτροφία για έναν/μία μαθητή/τρια που φοιτά σε Δημόσιο Ελληνικό Σχολείο, ηλικίας 13-16 ετών, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Πρόκειται για υποτροφία ύψους 1200 Ευρώ, δωρεάν της "Ιωνική" Α.Ε..

Οι μαθητές/τριες που ενδιαφέρονται μπορούν να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Καθηγητή Anthony Montgomery (antmont@uom.edu.gr), προκειμένου να προγραμματιστεί σχετική συνέντευξη. Επιλέξιμοι για υποτροφία είναι μόνο μαθητές/τριες που φοιτούν σε δημόσια σχολεία.

Κάντε click για να κατεβάσετε τα έντυπα