Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ΑΔΥΜ)


Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν στην Α’ τάξη του σχολείου να ενημερωθούν για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) και την υποχρέωση προσκόμισής του στη σχολική μονάδα. 
 
Για να διαβάσετε τα σχετικά έγγραφα πατήστε εδώ.
 
Το συνημμένο αρχείο [Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή] θα πρέπει να συμπληρωθεί και να προσκομισθεί άμεσα στο σχολείο (στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής) υπογεγραμμένο από ιατρό,  προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Σημειώνεται ότι το ΑΔΥΜ έχει ισχύ τρία (3) σχολικά έτη, και θα συνοδεύει τους μαθητές καθόλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειό μας.
 
 
 
κα Λιάνα Λαλάγκα
κ.Θεόδωρος Αρσενίδης