Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2017, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κάντε κλικ για να διαβάσετε την εγκύκλιο για τους φυσικώς αδυνάτους.