Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

ΙΟΥΝΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Σας παρουσιάζουμε ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα σχετικό με την έκδοση των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, των βάσεων εισαγωγής και των ονομάτων των επιτυχόντων. 

Ειδικότερα περιμένουμε:
  • μέχρι 30 Ιουνίου την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα 4 μαθήματα, τα 2 της Γενικής Παιδείας και τα 2 των Ειδικοτήτων
  • την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα ειδικά μαθήματα.
  • τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου από τον κάθε υποψήφιο (αλλά και αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν το 10% χωρίς εξετάσεις)
  • την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ καθώς και των ονομάτων των επιτυχόντων στα ΑΕΙ
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι όταν κληθούν να δηλώσουν τα τμήματα προτίμησης στο Μηχανογραφικό θα "βλέπουν" και θα μπορούν να επιλέξουν ΜΟΝΟ τα τμήματα, στα οποία θα έχουν πρόσβαση. 

Διότι, ο κάθε υποψήφιος θα "βλέπει" τα τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων του είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ του κάθε τμήματος (συνυπολογιζόμενης όπου απαιτείται και της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών)