Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ 4G στο SCH

 
 
Ανανεώθηκε η λίστα για την πρόσβαση χωρίς χρέωση δεδομένων (zero-rating) από κινητά δίκτυα, στις ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία.

Η πρόσβαση χωρίς χρέωση ισχύει για τις κάτωθι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ):

Όλα τα παραπάνω χρησιμοποιούν και τα:
mySchool:
Cisco Webex Meetings:
 Ψηφιακό Σχολείο:
 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής