Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-07-19 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ


Για την υποστήριξη της υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου (Μ.Δ.) τον Ιούλιο και λόγω της παράτασης της προθεσμίας υποβολής μέχρι και τις 17-7-2019, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργειου, την Τετάρτη 17-7-2019, το σχολείο θα είναι ανοικτό από 08:15 με 14:00 για το χειρισμό της ηλεκτρονικής εφαρμογής του μηχανογραφικού δελτίου (αλλά και για όλα τα άλλα θέματα).

Αυτή την επιπλέον ημέρα θα μπορούν οι υποψήφιοι να αποκτήσουν password (σε περίπτωση που το έχασαν), προκειμένου να συμπληρώσουν Μ.Δ. ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ.

Τηλέφωνο: 2310707071