Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


Στην περίπτωση που οι μαθητές/-τριες δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους, τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) εξεταζόμενοι/-ες προφορικά και γραπτά. Εάν και πάλι δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο μπορούν να προσέλθουν στις εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχολικών ετών, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας.

Η εξεταστέα ύλη και τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι αυτά που έχουν ορισθεί για τους/τις μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους που προσέρχονται στις εξετάσεις. 

Για τους μαθητές/-τριες, οι οποίοι/-ες είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα.