Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους (και τους γονείς τους) που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Παρασκευή 11-11-16 έως και την Δευτέρα 28-11-16 σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων.