Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους (και τους γονείς τους) που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Παρασκευή 11-11-16 έως και την Δευτέρα 28-11-16 σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων.